Ja és obligatori posar a disposició dels compradors o llogaters d'edificis un CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA.

 

Segons Directiva europea 2002/91/CE, pel que fa a la CERTIFICACIÓ D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, serà d'obligat compliment atorgar un CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA a qualsevol pis o local que vulgui ser venut a llogat (més de 4 mesos) amb data màxima a l'1 de gener del 2013.


El certificat energètic té una validesa de deu anys

És el propietari de l’immoble el responsable de sol·licitar-ho.

 

 

PER A QUÈ SERVEIX?

 

El CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ha de donar informació sobre l'eficiència energètica de l'edifici: Així el client podrà valorar millor les diferents ofertes del mercat. 

Evidentment també serveix per a poder vendre o llogar l’immoble.

 

En tot cas però, no suposa el compliment de cap requisit. Descriu l'eficàcia d'un immoble quant al seu consum d'energia classificant-ho amb un codi de color i escala que va de la categoria "A" (mes eficient) a la "G" (menys eficient).


Entre altres, ha d’oferir la següent informació:


a) Identificació de l'immoble.

b) Procediments utilitzats per obtenir la qualificació d'eficiència energètica.

c) Qualificació d'eficiència energètica expressada mitjançant l'etiqueta energètica.

d) Document amb les mesures recomanades pel tècnic certificador, que permetin, si el propietari decideix escometre-les de forma voluntària, que la qualificació energètica obtinguda millori almenys un nivell.

 

Des que s'ha començat a conèixer el Certificat d'Eficiència Energètica d'edificis se’l coneix també com: certificat d'eficiència, certificació energètica, certificació d'eficiència energètica, certificat energètic, qualificació energètica, etiqueta energètica, etc.

 

A l'enginyeria LÍNIES DESPATX TÈCNIC, SL donem aquest servei a locals i pisos de GIRONA I BARCELONA

Certificats eficiència energètica Girona

Certificats eficiència energètica Barcelona