Fabricants de màquines

 

D’acord amb la Directiva de màquines 2006/42/CE treballem conjuntament amb diferents  fabricants de maquinaria per tal de:

-

  • Assessorem en la FASE DE DISSENY DE LA MÀQUINA, assolint el compliment dels REQUISITS ESSENCIALS DE SEGURETAT
  • Assessorem en l’aplicació de NORMES ARMONITZADES
  • Redactem l’EXPEDIENT TÈCNIC de la màquina
  • Col·laborem en la redacció del MANUAL D’INSTRUCCIONS de la màquina
  •  Preparem la DECLARACIÓ CE DE CONFORMITAT (marcatge CE)

 

Es té cura de tota la vida útil de la màquina: Transport – Muntatge - Instal·lació - Posta en marxa - Manteniment- Reparació - Posada fora de servei – Desballestament.

 

Revisem i avaluem documentació actual que els fabricants lliuren amb els seus productes.

 Màquina de fabricació pròpia

 

Han de complir igualment l’esmentada directiva de màquines. Cal disposar de tota la documentació anteriorment descrita.

 

 

 

Màquina amb CE que no compleix requeriments de seguretat

Realitzem posta a punt de la màquina.

 

 

 

Màquina sense marcatge CE

Veure apartat d’Adequació i Legalització de maquinaria al RD 1215/97