Projectes d'activitat d'obertura de locals comercials

 

L'obertura d’un nou establiment que es vagi a destinar a l’exercici d’activitats industrials, comercials, de serveis o professionals, està subjecta a l’obtenció de la corresponent llicència d’activitats i instal·lacions, la qual és emesa per l’Ajuntament en el que s’ubica el mateix establiment.

 

Aquest projecte o llicència és de redacció obligatòria abans de l'obertura del negoci al local. S'hi disposen les mesures a complir per a garantitzar l'adequació a la legislació vigent.

 

Des del nostre despatx d'enginyeria a Banyoles donem cobertura a aquest servei, a les comarques de Girona.