La direcció de l'obra inclou la interpretació i adaptació del projecte a les característiques i problemàtiques de l'obra, els treballs de coordinació entre els diferents contractistes i autònoms intervinents, la preparació dels detalls constructius necessaris, etc.

 

A més, s'inclou la revisió i aprovació de plànols de muntatge, la revisió i aprovació de replantejos, el control d'execució, el control de compliment de les normes de funcionament i manteniment, etc.

Pel que refereix a les funcions administratives, es realitza el control dels amidaments i es lliura suport a les gestions burocràtiques del tipus obtenció de permisos, llicències, etc.

 

Les nostres direccions d'obra engloben tant edificis o establiments industrials com edificis amb altres usos on hi és d'aplicació el CTE. Des del nostres despatxos d'enginyeria a Banyoles i el despatx d'enginyeria a Vic, donem cobertura a aquest servei, a les comarques de Girona i de Barcelona.