Gerència 

El despatx està dirigit per Marc Pagès Alivés. Els seus estudis són:

- enginyer tècnic industrial 

- 3 postgraus de tècnic superior en prevenció de riscos en les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial i ergonomia i psicosociologia aplicada al treball. 

- grau en psicologia (àmbit organitzacions industrials)

 

Des de fa quasi 20 anys compagina les tasques de direcció de l'empresa amb algunes activitats formatives: Institut Santa Eugènia de Girona, on és professor especialista en el CFGS de prevenció de riscos professionals i a l'Escola de Gestió Empresarial, on imparteix matèries relacionades amb la prevenció i la psicosociologia en el treball i l'empresa, etc.

 

Durant els últims anys estan agafant més pes els treballs de consultoria i assessorament, especialment per a importants grups empresarials, donada la l'experiència acumulada i la combinació de coneixements d'enginyeria, direcció d'empresa i psicologia aplicada al món industrial.