Sector industrial:

 • Maquinària
  • Adequació de maquinària (RD 1215/97)
  • Expedients tècnics de noves màquines. Declaració CE de conformitat (Directiva 2006/42/CE)
 • Projectes d'activitats
 • Projectes de lluita contra-incendis
 • Plans d'emergència

 

Sector construcció:

 • Coordinacions de Seguretat i Salut
 • Estudis de Seguretat i Salut
 • Plans de Seguretat i Salut
 • Projectes de muntatge de bastida

 

Nous emprenedors:

 • Llicències d'activitats / Inici de negocis:
 • Règims de comunicació, Llicències mediambientals, Activitats classificades...
 • Projectes adequació de locals...

 

Eficiència energètica:

 

 • Certificació energètica d'edificis